Kalvária ožíva

Začiatkom roku 2012 sme natočili krátky dokument, v ktorom približujeme práce vykonané v uplynulom roku a predstavujeme plány na nasledujúci rok 2012.