Kalvárska púť 2011 bola pre Kalváriu požehnaním

Na púti, ktorou sme po dvoch rokoch opäť nadviazali na tradíciu kalvárskych púti v Banskej Štiavnici sa zúčastnilo okolo 1000 veriacich z Banskej Štiavnice, ale i množstva veriacich či náhodných pozorovateľov z iných regiónov.

Amfiteáter s kapacitou približne 200 miest ocenili najmä starší ľudia a rodiny s deťmi.

Ďakujeme všetkým zúčastnením, aj tým, ktorí sa z rôznych príčin chceli, ale nemohli zúčastniť a tešíme sa na stretnutie v ďalšom roku!