Mária Magdolna szobrának restaurálása a Fájdalmas Szívű Szűzanya kápolnából

Az eredeti szobrot ellopták vagy elpusztították. A 2011 – 2012 között végzett kutatások és az összegyűjtött fotódokumentáció alapján lehetségessé vált létrehozni a szobor másolatát. A másolatot Mgr. art. Ján Fečo készítette el a 2012-2013-as években.

A szobor jelenleg eredeti helyén van kiállítva.