Omša k sviatku Nájdenia sv. Kríža

Dňa 5. mája 2013 bola v priestore amfiteátru odslúžená za prítomnosti asi 250 veriacich sv. omša pri príležitosti sviatku nájdenia sv. Kríža. Tento sviatok pripomínal kresťanom udalosť, keď sv. Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, našla roku 326 kríž, na ktorom zomrel Kristus. Neskôr bolo vďaka jej úsiliu a vplyvom rôznych udalostí prijaté predtým utláčané kresťanstvo za štátne náboženstvo Rímskej ríše.

Zaujímavé je, že v súčasnosti sa už sviatok Nájdenia sv. Kríža neslávi. Na Banskoštiavnickej kalvárii sme však túto starobylú tradíciu opäť obnovili. K príjemnému duchovnému zážitku prispelo aj pekné slnečné počasie.