A Hétfájdalmú Szűzanya szobrának restaurálása

A szobor erősen sérült állapotban volt az időjárás viszontagságai, a karbantartás hiánya, ill. a vandálok és tolvajok miatt. Az alapzatról hiányoztak a lámpást tartó kőből készült angyal plasztikák, a Szűzanya kőszobráról letörött a fém pallos és a glória. A fakereszt alsó részét a múltban többször levágták, mert túlságosan korhadt volt. Hiányzott a keresztre feszített Jézus eredeti pléhfigurája a keresztről. Egy aránytalanul kicsi bronzszoborral volt helyettesítve. Az alapzat statikailag sérült volt, a csigavonalas kő elemek és a feliratos kartus szétmállottak.

Kivitelezés ideje: 2009 – 2010

Restaurátor: Mgr. art. Ján Fečo

Műemléki felújítás költsége: 31722 €

Finanszírozó: a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, a prágai Jonáš, Háta, Kryštof és Tomáš Vicherkovi, egy selmecbányai adományozó, a bélabányai születésű Marta Cibulová, szül. Jányová asszony és MUDr.Silvia Moravčíková – Bartko