Az Alsó templom 6. számú kápolnájában a Fájdalmas Szívű Szűzanya oltárának restaurálása

A kápolnában az eredeti barokk Piéta-oltár torzója maradt csak meg. A Piétét és az angyalok szobrát, ill. a sírban fekvő Mária Magdolna plasztikáját ellopták. Az oltár tartószerkezete megőrződött, de nagyon rossz állapotban – rovarkárosított állapotban volt és sok része letört. Hiányzott pl. egy angyal domborműve a baldachin alatt. Az oltár állapota azonnali restaurátori beavatkozást kívánt meg és szükséges volt az újrafestés, ill. újraaranyozás is.

A restaurálás után az oltárt visszahelyeztük a kápolna felújított terébe.

Kivitelezés ideje: 2009 – 2010

Restaurátor: Mgr. art. Ján Fečo

Restaurálás költsége: 17180 €

Finanszírozó: a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma