World Monuments Fund druhýkrát podporí Banskoštiavnickú kalváriu

V júni 2007 bola Banskoštiavnická kalvária zaradená na zoznam 100 najohrozenejších pamiatok sveta, ktorý každé dva roky zostavuje americká nadácia World Monuments Fund (WMF – Svetový pamiatkový fond) z New Yorku. Následne, začiatkom roka 2008 po vyše päťdesiatich rokoch prerušenia činnosti komunistickým režimom obnovilo svoju aktivitu združenie na záchranu a revitalizáciu Kalvárie – Kalvársky fond, ktoré fungovalo od roku 1751, kedy bola postavená Kalvária.

Barokový komplex troch kostolov a sedemnástich kaplniek na vrchu Scharffenberg nad Banskou Štiavnicou dlhoročne chátral v dôsledku zanedbanej údržby a vandalov. Po zaradení Kalvárie na spomínaný zoznam WMF jej revitalizáciu veľkoryso podporilo niekoľko sponzorov – najmä Nadácia VÚB, Ministerstvo kultúry SR a naposledy aj spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. Od začiatku záchranu Kalvárie finančne podporuje aj World Monuments Fund. Vďaka tomu sa reštaurovali barokové fresky v interiéri dvoch bočných kaplniek Dolného kostola. Prvú pomoc opadávajúcim freskám poskytol WMF prostredníctvom svojho donora Robert W. Wilson Challange to Conserve Our Heritage už v roku 2008. Po vyhodnotení projektu záchrany barokových fresiek v kaplnkách Božského srdca a Bolestného srdca Panny Márie a po osobnej návšteve technického riaditeľa WMF Marka Webera Kalvársky Fond vypracoval ďalší projekt na záchranu fresiek – tentoraz v centrálnej najväčšej kaplnke Dolného kostola – Posledná večera.

Medzičasom na zoznam WMF pribudlo ďalších 200 najohrozenejších pamiatok z celého sveta. Ani po štyroch rokoch od zápisu Kalvárie WMF neopúšťa projekt záchrany fresiek. V júli 2011 Kalvársky fond a newyorská nadácia podpísali zmluvu o financovaní reštaurovania fresiek v centrálnej a najväčšej kaplnke – Posledná večera.

Na reštaurovanie bohatej freskovej výzdoby interiéru kaplnky Dolného kostola prispel WMF sumou približne 133 000 eur. Náklady na súvisiace opravy kupoly, vežičky a strechy nad kupolou, vrátane reštaurovania fresiek, sa odhadujú spolu na približne 287 000 eur.

Členov Kalvárskeho fondu povzbudzuje pokračujúca spolupráca s WMF. Návštevníci mesta aj jeho obyvatelia sa aj vďaka nej môžu tešiť na kompletne obnovený Dolný kostol azda už koncom budúceho roka.


foto: Lubo Lužina ®