Informačná tabula o prehľade prác v rokoch 2007-2010

V januári 2011 sme s radosťou zverejnili informačnú tabulu pred kostolom Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici. Prostredníctvom 20 strán takto chceme informovať verejnosť o prácach, ktoré sa realizovali v rokoch 2007 – 2010.

Každá strana obsahuje stručný popis pôvodného a nového stavu zrekonštruovaného objektu, meno realizátora, finančný rozpočet a zdroj financovania. Všetky informácie sú i v elektronickej podobe na stiahnutie tu.