Az Alsó templom kőből készült csigalépcsőinek és oltárainak felújítása

Kőből készült csigalépcsők az Alsó templom 4-es és 6-os számmal jelölt kápolnáiban vannak. A freskók restaurálásának megkezdése előtt feltétlenül szükséges volt valamennyi statikailag meggyengült szerkezetet megerősíteni. A tornyokba vezető kőből készült csigalépcsők voltak statikai szempontból a legkomolyabban megsérülve. A restaurálás után jelentősen javult a lépcsők műszaki állapota és az esztétikai szempontokat tekintve is jelentő változást értünk el. A lépcsők statikai állapotának rendbehozatala volt a feltétele annak, hogy megkezdődhessen a freskók restaurálása az Alsó templom kápolnáiban.

A XIX. századból származó áldozati asztalok – a menzák eredetileg faburkolattal voltak befedve. Az oltárok és az asztalok burkolatának eltávolítása után úgy találtuk, hogy a kőből készült menzák romos állapotban vannak és feltétlenül szükséges a szakszerű restaurálásuk. Az Alsó templom mindhárom kápolnájában található áldozati asztal restaurálása megvalósult.

Kivitelezés ideje: 2009

Restaurátor: Mgr. art. Ján Fečo

Restaurálás költsége: 24.017€ lépcsők, 7000€ menzák

Finanszírozó: a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma és a VÚB bank