A 15. számú – Jézust keresztre szegezik kápolna felújítása

A restaurátori kutatás során fokozatosan eltávolították az újabb cementvakolatot. Felmértük az eredeti kőfal, kőelemek és párkányok állapotát. A főhomlokzat a kőpárkánnyal és csigavonalakkal együtt ezen a kápolnán volt a legjobb állapotban, így a további kápolnák felújítása során ezt a kápolnát tekintettük mintának.

A kápolna műemléki felújítása három részből áll: 1./ Építési munkák – tereprendezés, a kápolnák vízelvezetése, ill. villanyvilágítás bevezetése. 2./ Iparos munkák – pléhtetők kicserélése fazsindelyekre, alagcsövezés a kápolna belső terében, burkolat javítása. 3./ Restaurálási munkák – a kápolna barokk külalakjának visszaállítása – homlokzat, tető, kővázák/csészék és a tetőn lévő kereszt.

Kivitelezés ideje: 2009 – 2011

Restaurátor: ifj. Mgr. art. Vladislav Plekanec

Restaurálás költsége: 14.000 €

Finanszírozó: a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma és egy magántámogató, a pozsonyi Doc. Ing. Otto Berger