Večerná sv. Omša k sviatku Premenenie Pána

 

V pondelok 6. augusta bola za svitu luny o 21,00 hod na amfiteátri slúžená omša k príležitosti sviatku Premenenie Pána. Omše sa zúčastnilo asi stovka veriacich, počasie bolo veľmi príjemné, atmosféra priam meditatívna.
Bola to prvá omša v tomto období slúžená na Kalvárii v jej novodobej histórii a nová tradícia tak bola započatá.
Na budúci rok sa takto stretneme možno už na Hornom kostole.